Branninstruks

 • Telefonnummer brannvesenet 110.
 • Telefonnummer Politi 112.
 • Medisinsk nødtelefon 113.
 • De som oppdager brann eller røyk må selv ringe 110 øyeblikkelig.
 • Adresse på eiendommen er Sykehusveien 7 eller Sykehusveien 9.
 • Oppmøteplass for beboerne er parkeringsplass nord for blokk 7.
 • Det er vannslukningsutstyr i garasjeanlegg øvre og nedre del og i hver etg.
 • Dersom det er brann skal røykutløser som står i 1 etg. trykkes på og vindu i 4 etg. blir åpnet automatisk.
 • Alle bør forsøke å slukke eller begrense brannen med kvelning, vann eller pulverapparat.
 • Ved en brann skal ikke heis benyttes.
 • Dersom det er røyk i gangområde, bli inne i leiligheten med lukket dør.
 • Redning fra leilighet via brannvesenets stigebiler eller skyvestiger gjennom vindu eller fra veranda.
 • Hvis du ikke kommer ut av leiligheten må du selv gi beskjed til brannvesenet om at du befinner deg i leiligheten og leilighetens  nummer og etg.

Nyeste kommentarer

03.08 | 13:00

Angående Hjemmesiden til sy-bo.com. Her bør det leses korrektur. Hjemmesiden stemmer ikke med Protokoll fra årsmøte som ble holdt 6.mai 2021. Holmestrand 3/8-2021. Mvh. Bjørg Tveiten.

09.02 | 08:49

Ring Multiluft Tlf. 91840848 så hjelper de deg.

08.02 | 18:49

Hei
kjøkkenventilator i min leilighet bråker mye ifølge leietaker. Hvem kan stille inn hele systemet for denne oppgangen? jeg vurderer å bytte den ut. Bacas på Barkåker tar ikke på seg dette oppdraget

22.01 | 05:38

Så fint med hjemmeside!