Ordensregler 2018

Gjeldene ordensregler fra årsmøtet i 2018

SYKEHUSVEIEN BOLIGSAMEIE

                            ORDENSREGLER                                         Oppdatert 2018

Sameierne plikter å følge bestemmelsene, og er ansvarlige for at ordensreglene blir overholdt av husstanden og andre som gi’s adgang til leiligheten. Disse regler skal sikre beboerne orden, ro og hygge i hjemmene.

1. REGLER OM RO I LEILIGHETENE

Sameierne plikter å sørge for ro og orden i og utenfor leiligheten. Den skal ikke brukes slik at det sjenerer andre. Normalt skal det på hverdager (man. fred + søndag) være ro mellom kl. 23.00 og 8.00. På lørdager skal det være ro mellom 24.00 og 08.00.

Ved oppussing etc. skal det ikke benyttes maskiner eller annet som forplanter seg oppover/nedover i etasjene (mur boring, snekring etc.) mellom 18.00 og 08.00 alle hverdager.  Ved nødvendig arbeid på lørdag må det henges oppslag i den angjeldende oppgang.

2. PARKERING OG FERDSELSREGLER
Motorkjøretøyer skal parkeres på parkeringsplassen eller i garasjen.

Det henstilles til de som har garasje å benytte denne i størst mulig grad. Uregistrerte motorkjøretøyer blir fjernet fra parkeringsplassen. Gangveiene skal ikke benyttes til bilkjøring/parkering, kun nødvendig transport ved flytting etc.  Gjelder også yrkesbiler, kun av og pålessing.  I tiden kl. 23.00 - 07.00 skal kjøring ikke finne sted. Det er kun tillatt for kjøring av utrykningsvogner og brøytebiler.
Feilparkerte motorkjøretøyer kan taues bort for eiers regning.  Unødvendig tomgangskjøring skal ikke forekomme (maks 2 min).

3. BEHANDLING AV FELLESAREALER
Sameierne plikter å verne om plener og andre ytre anlegg, samt fellesarealer.

4. HOLDE DØRER LUKKET 
Sameierne plikter å holde fellesdører og garasjeport lukket.

5. BANKING, LUFTING OG TØRKING AV TØY 
Banking og risting av tøy, sengetøy og tepper m.v. må ikke foregå ut igjennom vinduer eller fra balkonger.

6. SØPPELKASSER 
Henviser til containerhus for kildesortering.

7. FULLMAKT 
Sameiets vaktmester har fullmakt til å påse at gjeldende ordensregler blir fulgt.

Ordensreglene kan kun endres på ordinært/ekstraordinært årsmøte.

Styret i SYKEHUSVEIEN BOLIGSAMEIE

Nyeste kommentarer

03.08 | 13:00

Angående Hjemmesiden til sy-bo.com. Her bør det leses korrektur. Hjemmesiden stemmer ikke med Protokoll fra årsmøte som ble holdt 6.mai 2021. Holmestrand 3/8-2021. Mvh. Bjørg Tveiten.

09.02 | 08:49

Ring Multiluft Tlf. 91840848 så hjelper de deg.

08.02 | 18:49

Hei
kjøkkenventilator i min leilighet bråker mye ifølge leietaker. Hvem kan stille inn hele systemet for denne oppgangen? jeg vurderer å bytte den ut. Bacas på Barkåker tar ikke på seg dette oppdraget

22.01 | 05:38

Så fint med hjemmeside!